Nova data límit d’inscripció i entrega

Home/News/Nova data límit d’inscripció i entrega

Degut a les nombroses peticions d’ajornament que hem rebut a causa de la dificultat en l’obtenció del certificat acreditatiu de la nota del projecte fi de grau i dels estudis cursats, el comitè organitzador dels PFG ha decidit prorrogar per un període de tres setmanes la formalització de la inscripció i allargar una setmana el límit d’entrega de treballs.

La nova data límit d’incsripció és el 21 d’abril de 2017 i el de recepció dels treballs de l’1 d’abril al 5 de maig de 2017.

Data límit d’inscripció:
21 d’abril de 2017, a les 17 h.

Data límit de recepció de treballs:
5 de maig de 2017, a les 14 h.

Recordeu que per formalitzar la inscripció, juntament amb el formulari d’inscripció heu d’enviar el document acreditatiu de la nota obtinguda (mínim Notable) i el comprovant de transferència, al correu electrònic: pfg@dissenygrafic.org.

>>
Enllaç de descàrrega del full d’inscripció: Full d’inscripció Premi PFG
 

logo-n-barra-gris