INSCRIPCIÓ

Home/INSCRIPCIÓ

1.

INSCRIPCIÓ

La inscripció té una taxa de 20 €, que es farà efectiva a la seu del Col·legi o mitjançant transferència bancària al núm. de compte Banc Sabadell ES87 0081 1762 5500 0100 6110, amb l’assumpte “Inscripció i el vostre nom”.

Cal guardar una còpia com a comprovant.

2.

FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ

Per formalitzar la inscripció s’haurà d’omplir correctament el full d’inscripció (que trobareu a aquesta web), amb totes les dades sol·licitades i s’enviarà, juntament amb el document acreditatiu de la nota i el comprovant de transferència, per correu electrònic a: pfg@dissenygrafic.org

Data límit de la inscripció:
21 d’abril de 2017. NOVA DATA

Formulari d’inscripció:
Formulari Premis PFG

3.

CONFIRMACIÓ I ACCEPTACIÓ

Quan la inscripció estigui correctament formalitzada (document i pagament) s’enviarà als aspirants un correu electrònic de confirmació i acceptació.

4.

PRESENTACIÓ PROJECTE

Quan rebeu l’acceptació, podreu lliurar o enviar el projecte a l’adreça següent:

Premis PFG. Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya. C. Paradís, 5. 08002 Barcelona

Data límit de recepció de treballs:
5 de maig de 2017, a les 17 h. NOVA DATA